Edytor tekstu Word

Rozmieszczanie tekstu i grafiki

Korespondencja seryjna

 1. W tym ćwiczeniu wyślesz kilka niemal identycznych listów do kilku (wcale nie identycznych) osób korzystając z funkcji korespondencji seryjnej:

  niedziela, 11 listopada 2001

   

  Sz. Pan
  mgr Adam Nowak

  Zaproszenie

  Mamy niewątpliwy zaszczyt zaprosić Pana na uroczystość dobroczynną powiązaną z aukcją dzieł sztuki znanych malarzy brukowych i blokowych, która odbędzie się w Pana mieszkaniu w mieście Warszawa przy ulicy Płatnerska 2 m. 112 w godzinach rannych.

  Jeansy wskazane.

  Z poważaniem
  Jan Kowalski
  (koordynator imprezy)

  niedziela, 11 listopada 2001

  Sz. Pani
  dr Anna Cioł

  Zaproszenie

  Mamy niewątpliwy zaszczyt zaprosić Panią na uroczystość dobroczynną powiązaną z aukcją dzieł sztuki znanych malarzy brukowych i blokowych, która odbędzie się w Pani mieszkaniu w mieście Lublin przy ulicy Okopowa 12 m. 34 w godzinach wieczornych.

  Obowiązuje strój dla wapniaków.

  Z poważaniem
  Jan Kowalski
  (koordynator imprezy)

  niedziela, 11 listopada 2001

  Sz. Pani
  inż. Wiktoria Przegrana

  Zaproszenie

  Mamy niewątpliwy zaszczyt zaprosić Panią na uroczystość dobroczynną powiązaną z aukcją dzieł sztuki znanych malarzy brukowych i blokowych, która odbędzie się w Pani mieszkaniu w mieście Warszawa przy ulicy Polna 13 w godzinach rannych.

  Jeansy wskazane.

  Z poważaniem

  Jan Kowalski

  (koordynator imprezy)


 2. Najpierw należy utworzyć (tzw.) dokument główny zawierający szkic listu. W tym celu uruchom program Word, a następnie kliknij w przycisk Nowy na pasku narzędzi, aby utworzyć nowy pusty dokument. Wybierz polecenie Korespondencja seryjna z menu Narzędzia, kliknij w przycisk Utwórz i wybierz punkt Listy seryjne. Kliknij w przycisk Aktywne okno, aby utworzyć dokument główny w stworzonym uprzednio pustym oknie. 3. Teraz pora na stworzenie bazy danych osób, do których chcemy wysłać listy. Kliknij w przycisk Pobierz dane, a następnie wybierz opcje Utwórz źródło danych: 4. Będziemy wykorzystywać jedynie pola:

  Klikając w przycisk Usuń nazwę pola usuń pozostałe pola. 5.  Dodaj nowe pola:


 6.  Zapisz utworzone źródło danych w pliku: 7. Wypełnij formularz danych dla wszystkich trzech osób korzystając z przykładu poniżej (wskazówka: po wypełnieniu każdego pola wciskaj klawisz ENTER). Domyśl się znaczenia poszczególnych pól patrząc na wzory listów z punktu 1: 8. Po wpisaniu wszystkich danych powinieneś powrócić do dokumentu głównego (zwróć uwagę na nowy pasek narzędzi do korespondencji seryjnej). Aby dołączyć źródło danych do nowo utworzonego dokumentu, musisz zapisać dokument główny na dysku (spowoduje to również zapisanie wprowadzonych przed chwilą danych): 9. Wpisz treść listu. Zamiast wpisywania imion, nazwisk, tytułów itp. wstawiaj odpowiednie pola klikając w przycisk Wstaw pole korespondencji seryjnej i zaznaczając ich nazwy na liście (nazwa każdego pola umieszczana jest przez program Word między znakami << i >>): 10. Aby połączyć dokument główny ze źródłem danych i zachować wynik w nowym pliku, kliknij w przycisk Scal w nowy dokument na pasku narzędzi Korespondencja seryjna: 11. Powinieneś otrzymać dokument zawierający trzy listy, każdy na osobnej stronie: 12. Teraz pora przygotować etykiety adresowe dla gotowych listów. Utwórz ponownie pusty dokument, wybierz polecenie Korespondencja seryjna z menu Narzędzia. Pojawi się okno dialogowe. Kliknij w nim przycisk Utwórz i wybierz pozycję Etykiety adresowe: 13. W części źródło danych kliknij w przycisk Pobierz dane i wybierz z listy opcję Otwórz źródło danych: 14. Odszukaj zapisany uprzednio plik z adresami: 15. Na ekranie pojawi się komunikat informujący, że musisz przygotować dokument główny. Kliknij przycisk Przygotuj dokument główny. W oknie dialogowym Opcje etykiet wybierz właściwy typ etykiet: 16. Utwórz szkielet etykiety poprzez wstawianie odpowiednich pól i kliknij w przycisk OK: 17. Kliknij w przycisk Scalaj, aby wyświetlić okno dialogowe Scalaj do. W tym oknie ponownie kliknij w przycisk Scalaj: 18. Ufff. Tak powinny wyglądać gotowe etykiety: