Edytor tekstu Word

Ułatwianie sobie codziennych zadań

Zarys programu konferencji

 1. Zapisz na dysk, a następnie otwórz w programie Word następujący plik. Klikając w przycisk Następna strona zbadaj czy wszystko jest w porządku z marginesami (obcinają rysunek na stronie 3!): 2. Wybierz Ustawienia strony z menu Plik. Ustaw marginesy jak w oknie poniżej (zmieniono marginesy górny, lewy i prawy):


   
 3. Umieść punkt wstawiania na trzeciej stronie na początku tekstu "Plan pomieszczeń": 4. Wybierz ponownie Ustawienia strony z menu Plik. Kliknij w kartę Rozmiar papieru i zmień orientacje strony na poziomą. Zmień wartość w polu Zastosuj na Od tego miejsca: 5. Word wstawił dodatkową pustą stronę. Aby ją usunąć przełącz widok na normalny, zaznacz znak końca strony i wciśnij klawisz Backspace (lub Delete): 6. Kliknij w tekst na trzeciej stronie, aby upewnić się, że jesteś w sekcji 2 (na pasku u dołu okna powinien być napis "str 3 sek 2"). Ustaw marginesy stron z sekcji 2 (tzn. stron 3 i 4) zgodnie z poniższym przykładem. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Zastosuj do Ta sekcja: 7. Użyj przycisków Podgląd wydruku i Kilka stron, aby sprawdzić wygląd dokumentu: 8. Zamknij podgląd wydruku. Naciśnij klawisze CTRL+HOME, aby przejść na początek dokumentu. Wybierz polecenie Nagłówek i stopka z menu Widok: 9. Wpisz tekst nagłówka "Krajowa konferencja Hurtpol Relaks". W nagłówku są ustawione domyślnie dwa tabulatory: środkowy w środku i prawy z prawej strony (czy mogłoby być na odwrót?). Wciśnij dwa razy tabulator, wstaw datę (wykorzystując odpowiednie polecenie z menu Wstaw), a następnie przesuń tabulator prawy tak, aby cała data mieściła się w ramce nagłówka: 10. Kliknij w przycisk Przełącz nagłówek/stopka, aby przejść do poprawiania stopki: 11. Wpisz "Strona " (ze spacją!), a następnie kliknij w przycisk Wstaw numer strony. Wyrównaj tekst stopki do prawego marginesu. 12. W oknie podgląd wydruku sprawdź czy na wszystkich stronach zostały wstawione Twoje nagłówki i stopki: 13. Zamknij podgląd wydruku. Przenieś punkt wstawiania na stronę 3. Wybierz polecenie Nagłówek i stopka z menu Widok. Przenieś punkt wstawiania do pola stopki (klikając w przycisk Przełącz nagłówek/stopka)  i wyłącz opcję Tak jak poprzednio klikając w odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym Nagłówek i stopka. Pozwoli to na zastosowanie odrębnej numeracji stron w drugiej sekcji dokumentu: 14. Kliknij w przycisk Formatuj numerację stron: 15. Zmień format cyfr na rzymskie i wybierz opcję zacznij od numeru "i": 16. Zamień słowo "Strona" na "Plany" i obejrz efekty zmian w oknie podgląd wydruku: