Edytor tekstu Word

Ułatwianie sobie codziennych zadań

Kubuś Puchatek i rozwiązywanie problemów

 1. Wpisz następujący tekst przy użyciu stylu "Nagłówek 3". Zaznacz słowo "problem" (będzie często używane, więc zdefiniujemy dla niego skrót): 2. Wybierz polecenie Nowy z menu Autotekst z menu Wstaw:


 3. Wybierz skrót, który będziesz mógł odtąd wpisywać zamiast słowa "problem": 4. Dopisz resztę tekstu. Zamiast wpisywać słowo problem wpisuj wybrany przez siebie skrót (w przykładzie powyżej jest nim "p") i wciskaj klawisz F3. Możesz też używać menu Autotekst z menu Wstaw. 5. Otwórz następujący plik. Użyj przycisku Pokaż/Ukryj do wyświetlenia znaków niedrukowalnych: 6. Sformatuj dowolnie wybrany akapit tak, aby odstęp przed nim i po nim wynosił 3 punkty i aby był wyjustowany (tzn. aby był wyrównany zarówno do lewej jak i do prawej strony): 7. Wpisz nową nazwę stylu w polu Styl: 8. Użyj nowo utworzonego stylu do sformatowania pozostałych akapitów:


 9. Niektóre akapity nie wyglądają najlepiej po wyjustowaniu.  Problem ten powodują znaki ręcznego podziału wiersza. Wykorzystaj polecenie Zamień z menu Edycja aby automatycznie zastąpić (a dlaczego nie usunąć?) je przez spacje w całym tekście. 10. Dopisz tytuł wykorzystując predefiniowany styl "Nagłówek 1":   
 11. Tekst wciąż nie wygląda najlepiej. Spróbuj zastąpić podwójne znaki końca akapitu przez pojedyncze: 12. Powtarzaj punkt 11 aż do skutku. Efekt końcowy powinien wyglądać tak: 13. Przy użyciu tabulatora zmień wcięcie pierwszego wiersza pierwszego akapitu: 14. Przejdź do pola Styl i wciśnij klawisz Enter. Zmiany zostaną zastosowane do wszystkich akapitów: