Edytor tekstu Word

Ułatwianie sobie codziennych zadań

Gdy robaczek mnie napocznie

 1. Uruchom program Word i wpisz następujący przykładowy tekst: 2. Rozwiń menu Edycja i wybierz polecenie Zamień.  W polu Znajdź wpisz "roba", zaś w polu Zamień "misia", a następnie kliknij w przycisk Zamień wszystko. 3. Zamknij okno dialogowe Znajdź i zamień. Twój tekst powinien wyglądać następująco (robaczek został wszędzie zastąpiony przez misiaczka): 4. Utwórz kopię tekstu i ustaw wskaźnik na początku pierwszego wiersza wklejonego akapitu: 5. Otwórz ponownie okno dialogowe Znajdź i zamień. Kliknij w przycisk Więcej, aby pokazać dodatkowe opcje wyszukiwania. Zamień opcję Wszędzie na W dół. Klikając w przycisk Zamień wszystko zastąp występujące w drugim akapicie misiaczki na prosiaczki (uwaga: nie pozwól zmienić pierwszego akapitu): 6. Aby zdefiniować styl naszego misiaczka zaznacz wyraz "misiaczek", a następnie wybierz polecenie Styl z menu Format i kliknij przycisk Nowy. Wpisz nową nazwę stylu (w przykładzie poniżej jest to "misiaczek") po czym zmień typ stylu na Znak: 7. Kliknij przycisk Format. Spowoduje to wyświetlenie menu z którego wybierz pozycję Czcionka. Pojawi się okno dialogowe (identyczne z oknem Czcionka z menu Format) pozwalające zdefiniować nowy styl tekstu o nazwie "misiaczek" (w przykładzie  poniżej jest to tekst uwypuklony o kolorze brązowym): 8. Pozamykaj wszystkie okna co powinno spowodować zastosowanie Twojego nowego stylu do zaznaczonego uprzednio wyrazu "misiaczek". Aby zastosować go do wyrazu "misiaczku" zaznacz  ten wyraz po czym z listy stylów wybierz zdefiniowany przez siebie nowy styl: 9. Teraz zajmiemy się prosiaczkami z drugiego akapitu. Aby zmienić ich styl  na pogrubiony i różowy wykorzystamy powtórnie okno dialogowe Znajdź i zamień. Wywołaj go wydając polecenie Zamień z menu Edycja. Wpisz słowo "prosiaczek", a następnie zaznacz opcję Podobne brzmienie, która (jak zaraz sprawdzimy) spowoduje znalezienie zarówno "prosiaczek" jak i "prosiaczku". Upewnij się, że włączona jest opcja Wszędzie.


 10. W polu Zamień nie wpisuj nic (nie wiemy, czy trafimy w wyraz "prosiaczek" czy "prosiaczku"). Kliknij w przycisk Format, wybierz Czcionka i zmień styl na pogrubienie i kolor różowy (te informacje powinny pojawić się pod polem Zamień): 11.  Klikając w przyciski Znajdź następny i Zamień zmień styl wyrazów "prosiaczek" i "prosiaczku". Niecierpliwi i pewni swojego szczęścia mogą od razu użyć przycisku Zamień wszystko: 12. Skopiuj ponownie jeden z akapitów i przy pomocy okna Znajdź i zamień reanimuj robaczka. Oto przykład dla akapitu wklejonego dla robaczka na końcu (dlaczego?) tekstu (zwróć uwagę, że korzystając z okazji próbujemy jednocześnie wyłączyć prosiaczkowe formatowanie):   

 13. Niestety końcówki "czek" i "czka" są nadal sformatowane jako różowe i pogrubione: 14.  Zlikwiduj ten problem  przy pomocy malarza formatów. Można też użyć stylu domyślnej czcionki akapitu: