Edytor tekstu Word

Podstawowe umiejętności

Pulpety z ryby w sosie korniszonowym

  1. Wpisz następujący przykładowy tekst przepisu na pulpety z ryby. Wskazówki: aby uzyskać wcięcie pierwszego wiersza wciśnij klawisz TAB, symbol ułamka dostaniesz pisząc "1/2", myślnik między liczbami 10 i 15 otrzymasz wciskając "-" (zostanie on przeformatowany automatycznie po wpisaniu spacji po liczbie 15):   2. Na początku tekstu zaraz po tytule wstaw następującą listę numerowaną (nie likwiduj ostatniego pustego punktu):  3. Zaznacz czwarty punkt listy. Zlikwiduj wytłuszczenie. Klikaj w przycisk "Wypunktowanie" na pasku narzędziowym aby przekształcić go w punkt listy wypunktowanej wcięty tak samo jak lista numerowana, w normalny akapit, i wreszcie w punkt listy wypunktowanej wcięty w prawo w stosunku do listy numerowanej. Czy dalsze klikanie spowoduje powrót do etapu po pierwszym kliknięciu (tzn.czy utworzy punkt listy wypunktowanej wcięty tak samo jak lista numerowana)?


  4. Postępując z tej metody utwórz podlisty do wszystkich trzech punktów:  5. Podlistę po pierwszym punkcie (składniki) wpisz w specjalny sposób oddzielając składnik od ilości i ilość od jednostek znakami tabulatora (klawisz TAB) zamiast znaków spacji. Po wciśnięciu przycisku "Pokaż/Ukryj" na pasku narzędziowym znaki tabulatora reprezentowane będą przez poziomą strzałkę w prawo. Zauważ, że Word nie umie przekształcić symbolu "1/8" w ułamek i że potraktował słowo "cebula" jako początek nowego zdania (zmienił go na "Cebula" bo występuje po kropce w słowie "szt."...).  6. Zaznacz listę wypunktowaną między punktami "składniki" i "wywar". Kliknij w linijkę, aby ustawić tabulator lewy, który spowoduje wyrównanie ilości składników tak, aby wszystkie liczby zaczynały się w miejscu ustawienia tabulatora.  7. Klikając dwukrotnie w znaczek tabulatora z lewej strony linijki zmień go w tabulator prawy:


  8. Klikając w odpowiednie miejsce linijki ustaw wybrany tabulator prawy przed poprzednio ustawionym tabulatorem lewym. Dzięki temu ilości składników będą teraz kończyły się w miejscu ustawienia tabulatora prawego. Tabulator lewy ustawiony w punkcie 6 zacznie teraz obowiązywać dla jednostek ilości składników.


  9. Wybierz pozycję Tabulatory z menu Format. Zaznacz drugi tabulator (tabulatory drugi i trzeci są nasze; pierwszy tabulator lewy został ustawiony automatycznie przy tworzeniu listy wypunktowanej). Wybierz format znaków wiodących:  10. Tak powinien wyglądać efekt końcowy: