Edytor tekstu Word

Podstawowe umiejętności

Spotkanie w klubie Science Fiction i Fantasy

  1. Wpisz następujący przykładowy tekst zaproszenie na spotkanie w klubie Science Fiction i Fantasy (tytuł powinien być wpisany inną czcionką niż reszta tekstu):  2. Pod nagłowkiem "Głowne tematy spotkania" wpisz pierwszy temat rozpoczynając go od numeru "1." lub "1)" i wciśnij klawisz ENTER. Numer drugiego punktu powinien zostać wygenerowany automatycznie. Zauważ, że jednocześnie został przeformatowany akapit odpowiadający pierwszemu punktowi listy. Jak zmieniło się położenie znaczników "Wcięcie pierwszego wiersza" i "Wysunięcie" na linijce?  3. Wpisz pozostałe punkty o numerach "2" i "3". Zlikwiduj "nadprogramowy" punkt listy wciskając klawisz ENTER zaraz po automatycznie wygenerowanym numerze "4" (zaobserwuj, że znaczniki na linijce powrócą do stanu pierwotnego). Twój ekran powinien wyglądać następująco:  4. Zaznacz wszystkie trzy punkty tak utworzonej listy numerowanej (najłatwiej zrobić to metodą przeciągania po pasku wyboru). Wybierz Akapit z menu Format, a następnie zmień odstęp przed każdym punktem listy na 6 punktów:  5. Powtórz powyższe operacje w celu wpisania listy gości pod nagłówkiem "Honorowymi gośćmi będą". Uwaga: zamiast numeru przed pierwszym punktem listy wpisz "*". Spowoduje to utworzenie listy wypunktowanej zamiast numerowanej:  6. Zmniejsz wcięcie utworzonej listy wypunktowanej klikając w przycisk "Zmniejsz wcięcie" na pasku narzędziowym, tak aby była wcięta tak samo jak lista numerowana tematów spotkania powyżej. Co stało się z wypunktowaniem?!  7. Przywróć wypunktowanie klikając w przycisk "Wypunktowanie" na pasku narzędziowym:  8. Użyj okna dialogowego Wypunktowanie i numerowanie z menu Format aby zmienić kropki służące do wypunktowania listy na inne symbole. Pamiętaj też o zwiększeniu o 6 punktów odstępów przed każdym punktem listy (patrz punkt 4):  9. Zaznacz pierwszy znak "T" na początku pierwszego akapitu. Wybierz pozycję Inicjał z menu Format. Zmień czcionkę inicjału na taką samą jak użyta w tytule, zaś jego wysokość na 2 wiersze (pierwszy akapit ma 2 wiersze).  10. Powtórz tą operację dla pierwszych znaków dwóch pozostałych akapitów: