Edytor tekstu Word

Rozmieszczanie tekstu i grafiki

Gazetka wieczorna

 1. W tym ćwiczeniu przygotujesz gazetkę wieczorną (lub poranną, w zależności od pory zajęć). Najpierw wpiszemy tytuł gazetki. Utwórz nowy dokument w programie Word, a następnie wybierz pozycję Word Art z podmenu Rysunek menu Wstaw: 2. Wybierz odpowiadający Ci styl tekstu: 3. A następnie wpisz sam tytuł: 4. Aby tytuł był traktowany przez program Word jak tekst, a nie jak rysunek wybierz polecenie Word Art z menu Format:  i wskaż "Równo z tekstem" jako "Styl otaczania": 5. Wyśrodkuj tytuł (tak jak robisz to z tekstem): 6. Utwórz parę nowych akapitów i wstaw w jednym z nich bieżącą datę:  7. Przepisz aktualne doniesienia prasowe (dla odmiany powinny być wyrównane do lewej strony): 8. Zaznacz wpisany tekst. Aby sformatować go w dwóch kolumnach kliknij w przycisk Kolumny i wybierz dwie z nich: 9. Zwróć uwagę na wstawiony znak podziału sekcji (jednokolumnowa sekcja pierwsza obejmuje tytuł i datę, zaś dwukolumnowa sekcja druga obejmuje tekst). Wybierz teraz polecenie Kolumny z menu Format:  i zaznacz punkt "Rozdzielone linią": 10. Efekt widać było na razie tylko w okienku podglądu (druga kolumna tekstu jest bowiem wciąż pusta). Przejdź na koniec tekstu (możesz to zrobić szybko poprzez jednoczesne wciśnięcie klawiszy CTRL i END) i wstaw znak podziału...  sekcji "w tym miejscu": 11. Tekst został przeformatowany tak, że widać już obie kolumny i linie między nimi. Kliknij w przycisk Rysowanie, aby wyświetlić odpowiedni pasek narzędzi u dołu okna: 12. Kliknij w przycisk Linia i narysuj poziome linie pod i nad wierszem zawierającym dzisiejszą datę (uwaga: aby narysować drugą linię będziesz musiał powtórnie  kliknąć w przycisk Linia):


 13. Kliknij dwukrotnie w którąś z linii i zmień jej styl:  Powtórz operacje zmiany stylu dla drugiej linii: 14. Przejdź ponownie na koniec dokumentu. Kliknij w przycisk Wstaw tabelę, aby wyświetlić kwadratową siatkę. Wybierz tabelę o trzech wierszach i trzech kolumnach: 15. Wpisz tekst do tabeli (wskazówka: możesz używać klawisza TAB, aby przejść do następnej komórki tabeli): 16. Wywołaj polecenie Autoformatowanie tabeli:  i znajdź odpowiadający Ci format: 17. Przełącz liczbę kolumn w sekcji 3 (zawierającą tabelę)  na 1: 18. Dopasuj rozmiary tabeli do zmienionej szerokości strony: 19. Wstaw pole tekstowe: 20. Wpisz tekst "Z OSTATNIEJ CHWILI" i odpowiednio dopasuj wielkość pola tekstowego: 21. Kliknij dwukrotnie ramkę pola, aby wyświetlić okno dialogowe pozwalające sformatować pole tekstowe. Zmień kolor wypełnienia i styl otaczającej go ramki:  oraz ustal sposób otaczania pola przez tekst: 22. Ustal położenie pola tekstowego na stronie: