Edytor tekstu Word

Podstawowe umiejętności

Zaproszenie dla pani mgr inż. Wiktorii Przegranej

 1. Uruchom program Word korzystając z pozycji Programy w menu Start. Powinno pojawić się okno gotowe do wpisywania tekstu. Używając przycisku maksymalizuj zwiększ go tak, aby zajmowało cały ekran.

 2. Robiąc możliwie dużo błedów ortograficznych (w szczególności pisz zawsze ktora zamiast która :-) wpisz tekst zaproszenia na najbliższą imprezę podobny do przykładu poniżej: 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w wyraz "Jeansy" i wybierz polecenie Zignoruj wszystkie. Dzięki temu wyraz ten nie będzie więcej traktowany jako błędny. 4. Wciśnij przycisk Pokaż/Ukryj na paski narzędzi. Spowoduje to wyświetlenie znaków niedrukowalnych takich jak znaki końca akapitu, spacje i symbole specjalne. 5. Zamień spację miedzy "Polna" i "13" na spację nie rozdzielającą (można ją wstawić naciskając klawisze Ctrl+Shift+Spacja). Czy widać różnicę miedzy nią i zwykłą spacją? A po wyłączeniu opcji Pokaż/Ukryj?

 6. Zamiast wpisywać na końcu listu zwrot grzecznościowy możesz go wstawić za pomocą Autotekstu. W tym celu rozwiń menu Wstaw i wybierz pozycję Autotekst: 7. Zaznacz fragment tekstu 'w Pani mieszkaniu' i zastąp go innym 'w pięciogwiazdkowym hotelu "Pod Smokiem"'. Wykorzystasz przy tym możliwość Autoformatowania polegającą na zmianie cudzysłowów prostych na drukarskie.

 8. Naciśnij klawicze Ctrl+Home, aby przenieść punkt wstawiania na początek dokumentu. Rozwiń menu Wstaw i wybierz w nim pozycję Data i godzina. Wskaż żądany format w jakim ma być wstawiona data. 9. Klikając w strzałkę w dół na prawo od przycisku Cofnij anuluj trzy ostatnie działania. Sprawdź, czy przycisk Ponów anuluje ostatnie polecenie Cofnij. 10. Wybierz polecenie Nowy z menu Plik, a następnie uruchom Kreatora listu: 11. Wybierz opcję wyślij jeden list, sformatuj list, podaj informacje o adresacie, temacie (zaproszenie na imprezę!) i nadawcy. Kreator listów przygotuje szkic listu zgodnie z wybranymi przez Ciebie opcjami.

 12. Wpisz treść zaproszenia na imprezę. Efekt końcowy powinien przypominać następujący przykład: