System operacyjny Windows

Wprowadzenie

Praca z programami

  1. Otworzyć pozycję Programy w menu Start, przejść do podmenu Akcesoria po czym znaleźć i uruchomić program Paint:
  2. Powtórzyć opisane operacje aby znaleźć i uruchomić program Wordpad:
  3. Zmienić czcionkę na Times New Roman o wielkości 20 punktów, a następnie wpisać przykładowy tekst. Zaznaczyć wybrane słowa poprzez dwukrotne klikanie w nie i przyciskając stosowne symbole na pasku narzędzi zmienić sposób ich wypisywania:
  4. Przejść do programu Paint. Przy pomocy ołówka, prostokąta i owalu znajdujących się na pasku narzędzi z lewej strony ekranu narysować kilka zamkniętych figur geometrycznych. Wypełnić figury kolorami korzystając z puszki z farbą i palety kolorów:
  5. Zaznaczyć fragment rysunku przy użyciu prostokąta narysowanego linią przerywaną i wybierając polecenie Kopiuj z menu Edycja skopiować go do schowka systemowego:
  6. Wrócić do programu Wordpad i wybrać polecenie Wklej z menu Edycja:
  7. Skopiowany uprzednio fragment rysunku powinien zostać wklejony do tekstu. Wycentrować go tak, aby odstępy od brzegów kartki do krawędzi rysunku były takie same z prawej i lewej strony:
  8. Zapisać utworzone dokumenty tak, aby ich znaczki pojawiły się na pulpicie.