System operacyjny Windows

Wprowadzenie

Pliki i foldery

  1. Kliknij w pulpit prawym przyciskiem myszy, w menu kontekstowym wskaż polecenie Nowy, a następnie wybierz polecenie Folder:
  2. Wpisz nową nazwę folderu, a następnie przenieś (przeciągnij) do niego utworzone pliki:
  3. Otwórz utworzony folder.  Zaznacz jeden z plików, a następnie korzystając z poleceń Kopiuj i Wklej z menu kontekstowego (lub menu Plik i menu Edycja) wykonaj jego kopię:
  4. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL zaznacz plik razem z jego kopią i przenieś oba do nowego, specjalnie utworzonego folderu. Użyj w tym celu przeciągania, albo poleceń Wytnij i Wklej z menu Edycja lub z menu kontekstowego.
  5. Otwórz ten nowy folder. Aby wyświetlić drzewo ilustrujące hierarchiczną strukturę utworzonych katalogów wciśnij klawisz Foldery na pasku narzędziowym. Zaznacz jeden z (identycznych, ale różniących się nazwą) plików, a następnie zmień jego nazwę (system nadał kopii nazwę niegramatyczną) posługując się poleceniem Zmień nazwę z menu Plik lub z menu kontekstowego. Czy na dysku komputera mogą istnieć dwa pliki o tej samej nazwie?
  6. Utwórz skrót do jednego z wciąż identycznych plików (polecenie Utwórz skrót z menu Plik lub z menu kontekstowego) i umieść go w katalogu nadrzędnym. Czy zmiana skrótu do pliku zmienia plik? Czy zmiana kopii pliku zmienia plik? Czy zmiana pliku zmienia skrót do pliku?