Praca w sieci Web

Tworzenie własnych stron

 1. Uruchom program Word, po czym wydaj polecenie Nowy z menu Plik, a następnie wskaż "Strona sieci Web" jako typ nowego pliku: 2. Zwróć uwagę na zmieniony układ przycisków na pasku narzędziowym. Wpisz trzy znaki "-":  i wciśnij klawisz ENTER, zamiast wpisanych znaków pojawi się pozioma linia w poprzek strony: 3. Wpisz tytuł strony i zmień jego styl na "Nagłowek 1": 4. Oddziel tytuł od reszty strony przy użyciu poziomej linii i wpisz tytuł drugiej sekcji strony.  Tym razem skorzystaj ze stylu "Nagłówek 2":  wpisz w punktach parę informacji na swój temat:  Zakończ listę wciskając klawisz ENTER i znowu wstaw poziomą linię: 5. Uzupełnij swoją stronę o kolejne sekcje, kończąc listą swoich ulubionych stron (za chwilę przekształcimy ją w listę hiperłączy do tych stron): 6. Zaznacz pierwszy element z listy ulubionych stron i kliknij w przycisk Wstaw hiperłącze:  wpisz adres strony lub wybierz go z listy ostatnio przeglądanych stron:  Powtórz tą operację dla pozostałych punktów listy. Zauważ, że zmieniły one kolor na niebieski i są podkreślone. Po najechaniu na nie wskaźnikiem myszki w żółtej ramce obok pojawia się adres odpowiedniej strony: 7. Teraz nadamy naszej stronie bardziej atrakcyjną formę graficzną. Jest to możliwe dzięki użyciu standardowych stylów "Nagłówek 1" i "Nagłówek 2", które zostaną teraz przedefiniowane. Wybierz polecenie Motyw z menu Format i wybierz odpowiadający Ci sposób sformatowania Twojej strony: 8. Na koniec u dołu strony wstawisz swój adres e-mail w postaci animowanego obrazka, którego kliknięcie spowoduje wysłanie do Ciebie listu elektronicznego. Wybierz jeden z odpowiadających Ci obrazków na przykład spośród tych:


  kliknij w niego prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zapisz obraz  jako: 9. Wróć do programu Word, przejdź na dół strony i wybierz polecenia Rysunek z pliku z menu Wstaw:  Znajdź zapisany przez Ciebie obrazek i wstaw go do swojego dokumentu: 10. Zaznacz wstawiony obrazek i ponownie kliknij w przycisk Wstaw hiperłącze. Jako adres wpisz "mailto:" i swój adres e-mail: 11. Zapisz swoją stronę na dysku. Zostanie zapisana w postaci pliku zawierającego źródło strony w języku HTML i foldera zawierającego pozostałe elementy (min. rysunek, tło, linie poziome i kropki listy wypunktowanej): 12. Kliknij dwukrotnie w plik zawierający Twoją stronę. Zostanie ona otwarta w programie Internet Explorer. Sprawdź czy działają wszystkie hiperłącza: