Arkusz kalkulacyjny Excel

Organizowanie i podsumowywanie danych

Konsolidowanie list

 1. W tym ćwiczeniu połączymy (skonsolidujemy) trzy miesięczne listy wydatków w jedną listę kwartalną. Najpierw musisz ściągnąć i zapisać na swoim dysku pliki zawierające wydatki firmy Imbryk ze stycznia, lutego i marca:


 2. Uruchom program Excel. Wybierz polecenie Otwórz z menu Plik i znajdź miejsce, w którym zapisałeś pliki. Aby otworzyć wszystkie trzy pliki jednocześnie kliknij najpierw w nazwę pierwszego pliku aby go zaznaczyć.  Następnie zaznacz dwa pozostałe pliki klikając w ich nazwy z wciśniętym klawiszem CTRL. Teraz wystarczy już tylko kliknąć w przycisk Otwórz: 3. Aby obejrzeć na ekranie wszystkie otwarte arkusze wybierz polecenie Rozmieść z menu Okno, a następnie zaznacz punkt "Poziomo":  Twój ekran powinien wyglądać następująco: 4. Chcemy teraz skonsolidować otwarte arkusze, to znaczy utworzymy arkusz zawierający w lewej kolumnie rodzaj wydatku (np. "Materiały"), zaś w prawej kolumnie sumę wydatków z tej kategorii (np. na "Materiały:) ze wszystkich trzech miesięcy. W tym celu wygodnie jest najpierw przekopiować arkusze zawierające wydatki miesięczne do nowego dokumentu. Kliknij w przycisk Nowy na pasku narzędzi, aby utworzyć ten nowy dokument:  Wybierz ponownie polecenie Rozmieść z menu Okno, ale tym razem wybierz punkt "Sąsiadująco":  Twój ekran powinien wyglądać w sposób następujący: 5. Kliknij w okno "Wydatki I 97", aby go uaktywnić. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL przeciągnij kartę arkusza "Styczeń 97" do nowego dokumentu. Umieść ją na prawo od karty :Arkusz3". Powtórz opisane operacje, aby skopiować arkusze zawierające wydatki z lutego i marca. Powinieneś osiągnąć następujący efekt (nowy dokument jest skoroszytem zawierającym puste arkusze "Arkusz1", "Arkusz2" i "Arkusz3" oraz skopiowane przez Ciebie arkusze "Styczeń 97", "Luty 97" i "Marzec 97"): 6. Możesz już pozamykać okna dokumentów "Wydatki ... 97" (skopiowaliśmy zawarte w nich dane do nowego dokumentu). Używając przycisków przewijania przejdź do arkusza numer 1:


   
  Kiknij prawym przyciskiem myszy w jego kartę i wybierz polecenie Zmień nazwę:  Wpisz nową nazwę "Wydatki kwartalne" i zaznacz komórkę A1: 7. Wybierz polecenie Konsoliduj z menu Dane. Sprawdź, czy ustawiona jest funkcja "Suma" (chcemy posumować wydatki z trzech miesięcy). Przejdź do pola "Odwołanie", a następnie kliknij w kartę arkusza "Styczeń 97" i zaznacz komórki od A1 do B20:  Kliknik w przycisk Dodaj, aby dodać do odwołanie do pola "Wszystkie odwołania":  Powtórz opisane operacje, aby dodać wydatki z lutego i marca, a następnie zaznacz jeszcze opcje "Górny wiersz" (etykieta "Wartość") i "Lewa kolumna" (etykiety "Materiały", "Czynsz" itp.):  Posumowane wydatki powinny wyglądać tak: 8. Zarząd firmy Imbryk nie lubi wydatków kwartalnych przekraczających 6000 zł. Użyjemy teraz formatu warunkowego, aby znaleźć i zaznaczyć takie wartości wydatków. Kliknij w nagłówek kolumny B, aby ją zaznaczyć, a następnie wybierz polecenie Formatowanie warunkowe z menu Format:  Ustaw warunek "Wartość komórki większa niż 6000":  Kliknij w przycisk Formatuj i zmień sposób formatowania komórek spełniających powyższy warunek (w przykładzie poniżej jest to pogrubienie i kolor czerwony):  Twój dokument powinien wyglądać następująco:  Jak widać, zbyt dużo wydano na sprzęt (łyżeczki do herbaty i imbryki do kawy?).