Arkusz kalkulacyjny Excel

Wykresy funkcji

Funkcje dwóch zmiennych

 1.  W tym zadaniu zajmiemy się utworzeniem wykresu funkcji dwóch zmiennych zadanej wzorem x2-y2. Podobnie jak w punkcie 1 poprzedniego ćwiczenia musimy najpierw przygotować parametry, które posłużą nam do wyliczenia 50 wartości zmiennej x w przedziale od -10 do 10: 2. Przejdźmy teraz na "Arkusz2" i w kolumnie A utwórzmy tabelkę 50 wartości zmiennej x. W tym celu do komórki A2 wstawmy wartość xmin zaś do następnych 49 komórek następujący wzór:  który rozciągniemy następnie metodą autowypełnienia aż do komórki A51: 3. Skopiuj komórki A2:A51 do schowka systemowego:  po czym przejdź do komórki B1 i wydaj polecenie Wklej specjalnie:  i wybierz opcję "Transpozycja":  Kolumna wartości zmiennej x została wklejona jako wiersz wartości zmiennej y: 4. Przygotowaliśmy już wszystko do wklejenia wzoru opisującego naszą funkcję i stablicowania jej wartości. W przypadku funkcji dwóch zmiennych nie można zrobić tego przy użyciu autowypełnienia (dlaczego?) więc wykorzystamy formuły tablicowe. Zaznacz obszar od B2 do AY51:  i wpisz następującą formułę (zamiast wpisywania adresów zakresy komórek zawierających wartości zmiennych x i y możesz wprowadzać metodą przeciągania):  Wciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER. W zaznaczonym obszarze pojawią się wartości funkcji: 5. Zrób wykres powierzchniowy zaznaczonych danych: