Arkusz kalkulacyjny Excel

Wykresy funkcji

Graficzne rozwiązywanie równań

 1. W tym ćwiczeniu zrobimy wykresy dwóch funkcji matematycznych danych wzorami sin(x) oraz 2e-x/2-1 . Następnie znajdziemy punkty przecięcia narysowanych krzywych, co da nam rozwiązania równania sin(x)=2e-x/2-1. Aby zrobić wykresy tych funkcji musimy najpierw stablicować ich wartości. W tym celu utwórz nowy arkusz Excela i wpisz następującą tabelkę określającą liczbę punktów na wykresie N oraz minimalną i maksymalną wartość zmiennej x. W przykładzie poniżej xmax=2p, co zapisaliśmy wzorem 8*atan(1):  Nadaj nazwy wszystkim utworzonym komórkom (w przeciwnym przypadku nie będzie działać Autowypełnienie):  Wpisz wzór obliczający odstęp dx między sąsiednimi punktami: 2. Aby sformatować min jako indeks przy x zaznacz odpowiednią komórkę, następnie kliknij w pasek formuły u góry ekranu i zaznacz min:  teraz wybierz Komórki z menu Format:  i zaznacz "Indeks dolny":  Powtórz opisane operacje dla xmax.

 3. Teraz w kolumnie A utworzymy tabelkę wartości zmiennej x. Zacznij od wstawienia wartości xmin do komórki A1:  Następnie do komórki A2 wstaw tą wartość powiększoną od dx:  i używając Autowypełnienia skopiuj ten wzór do pozostałych ośmiu komórek kolumny A (aż do A10):  Zauważ, że w ostatniej komórce zakresu pojawiła się wartość xmax.

 4. Do komórki B1 wpisz wzór obliczający pierwszą z funkcji:  a do komórki C1 wzór obliczający drugą:  i skopiuj je oba do wszystkich 10 komórek z kolumny A: 5. Aby zrobić wykres obu obliczonych funkcji wciśnij klawisz F11. Wykres kolumnowy pojawi się w nowym arkuszu:  Zmień typ wykresu:  Na na przykład taki (wykres liniowy z efektem 3W):  A następnie wybierz polecenie Dane źródłowe z menu Wykres:  przejdź na kartę "Serie", kliknij w polu "Etykiety osi kategorii", wróć na "Arkusz1" i zaznacz wartości zmiennej x z kolumny A:  Teraz sformatujemy liczby, które pojawiły się na osi x. W tym celu kliknij w tą oś i wybierz polecenie Formatuj osie:  i wybierz format liczbowy z dwoma miejscami dziesiętnymi: 6. Nasze krzywe nie są zbyt gładkie. Aby temu zaradzić zwiększymy teraz liczbę punktów w przedziale od xmin do xmax. W tym celu wróć na "Arkusz1" i zamiast liczby 10 spróbuj wstawić do komórki N funkcję zwracającą ilość liczb w kolumnie A (gdyby się udało moglibyśmy zwiększać liczbę punktów metodą Autowypełnienia):


   
  Niestety pojawia się komunikat o błędzie (Excel nie jest pewien, co chcemy zrobić), kliknij w przycisk Anuluj:  Można jednak zmusić Excela, aby robił to, co chcemy, żeby robił. Wybierz polecenie Opcje z menu Narzędzia:  i zaznacz opcję "Iteracja":  Teraz można już zaznaczyć ostatni wiersz kolumn A, B i C i używając Autowypełnienia zwiększyć liczbę punktów na wykresie:  Niestety wykres obejmuje wciąż tylko pierwszych 10 punktów. Aby rozszerzyć go na całą tabelkę zmienimy najpierw jego położenie:  na obiekt w arkuszu "Arkusz1":  Teraz po zaznaczeniu wykresu zakres obejmowanych przez niego danych obejmowany jest niebieską ramką:  którą możemy przeciągnąć w dół tak, aby objęła wszystkie punkty: 7. Nasze krzywe przecinają się dla trzech wartości x, których przybliżone wartości możemy odczytać z wykresu. Aby wyznaczyć je z większą dokładnością możemy użyć polecenia Szukaj wyniku:  Przy jej pomocy możemy ustalić wartość w komórce A1 zmieniając wartość w komórce B1:  Jeśli teraz do komórki A1 wpiszemy różnicę obu funkcji:  a do komórki B1 przybliżoną wartość x odczytaną z wykresu  to funkcja Szukaj wyniku pozwoli nam znaleźć (bardziej) dokładne rozwiązanie:  Użyj tej metody do znalezienia pozostałych dwóch rozwiązań.