Arkusz kalkulacyjny Excel

Realizowanie podstawowych działań

Obliczanie ocen

 1.  Wpisz tabelkę ocen (co najmniej trzech osób), która będzie zawierała punkty uzyskane przez te osoby podczas (co najmniej) czterech zajęć (pamiętaj o wpisywaniu dat zajęć w formacie rok-miesiąc-dzień; innego Excel nie rozumie...). Przeciągając krawędź kolumny A dopasuj jej szerokość tak, aby w pełni mieściła imiona i nazwiska wszystkich osób: 2. . Zaznacz cały pierwszy wiersz klikając w jego numer. Wybierz polecenie Komórki z menu Format. Znajdź pozycję "data" i wybierz odpowiadający Ci format daty (zauważ, że Excel automatycznie dopasował szerokość kolumn): 3. Wpisz punkty uzyskane przez poszczególne osoby w danych dniach. Zostaw parę pustych pól oznaczających nieobecność danej osoby w danym dniu 4. Do obliczania ocen będziemy potrzebowali jeszcze dwóch  zmiennych "nieobecność" (przechowuje ujemną liczbę punkow przyznawaną za nieobecność) oraz "maks" (przechowuje maksymalną możliwą do uzyskania liczbę punktów). Wybierz jakieś dwie komórki do przechowywania  wartości tych zmiennych (w przykładzie poniżej jest to "-1" i "10") i nadaj im odpowiednie nazwy. Jeśli wpisałeś obok etykiety, to możesz użyć w tym celu polecenia Utwórz z podmenu Nazwa menu Wstaw:   

 5. Do pustych komórek oznaczających nieobecność wstaw wartość z komórki "nieobecność" (wskazówka: wpisz do nich formułę "=nieobecność"): 6. Pierwsza wolna kolumna z prawej strony (w przykładzie poniżej jest to kolumna F) będzie zawierała sumy punktów uzyskanych przez poszczególne osoby podczas wszystkich zajęć. Oblicz sumę punktów uzyskanych przez pierwszą osobę (wskazówka: możesz użyć przycisku Autosumowanie; Excel powinien sam zgadnąć zakres sumowania) : 7. Następna kolumna (w przykładzie jest to kolumna G) będzie zawierała oceny obliczane tak, aby osoba, która ma maksymalną liczbę punktów dostała stopień 5, zaś osoba, która ma zero punktów stopień 0. Korzystając z przykładu poniżej wpisz odpowiedni wzór pozwalający obliczyć stopień pierwszej osoby: 8. Aby obliczyć punkty i oceny dla pozostałych osób skopiuj w odpowiednie pola formuły wpisane dla pierwszej osoby (wskazówka:  użyj funkcji Autowypełnienia; w przykładzie poniżej zaznaczyliśmy pola F2:G2 i przeciągnęliśmy uchwyt wypełnienia aż do komórki G4): 9. Przy użyciu standardowej funkcji ŚREDNIA znajdź średnią ocenę dla wszystkich osób z danej grupy: 10. Zmień punkty karne za nieobecność (my zmniejszyliśmy je do -0,5) tak, aby otrzymać oceny ułamkowe: 11. Zaznacz kolumnę z ocenami i sformatuj je tak, aby widać było tylko jedno miejsce po przecinku (ma ono wpływ na + bądź - przy ocenie wpisywanej do indeksu): 12. Używając przycisku Obramowanie lub polecenia Autoformatowanie z menu Format (ale tylko dla samej tabelki bez komórek pomocniczych "nieobecność" i "maks") spróbuj uzyskać efekt podobny do przedstawionego poniżej: