Arkusz kalkulacyjny Excel

Realizowanie podstawowych działań

Formatowanie komórek

 1. Zapisz na pulpicie następujący plik i otwórz go w programie Excel. Twój ekran powinien wyglądać następująco:

   

 2. Zaznacz komórkę A9, a następnie zmień styl czcionki użytej do sformatowania znajdującej się w tej komórce etykiety "Ilość". W przykładzie poniżej użyto pogrubionej czcionki "Times New Roman" o rozmiarze 12 punktów: 3. Aby przenieść nowy styl do innych komórek zawierających etykiety kliknij dwukrotnie w przycisk Malarz formatów, a następnie w komórki B9, I9 oraz J9. Twoje nowe formatowanie powinno zostać zastosowane również i do tych komórek.. Kliknij  ponownie w przycisk Malarz formatów, aby wyłączyć opcję przenoszenia formatu. 4. Zaznacz komórki B9:H9, a następnie kliknij w przycisk Scal i wyśrodkuj. Komórki zostaną połączone (scalone) w jedną, a słowa "Nazwa towaru" wyśrodkowane: 5. Teraz dodamy do naszej (?) faktury obramowania, aby oddzielić informacje o różnym charakterze i uczynić ją bardziej przejrzystą dla klientów firmy Imbryk (i dla nas). Wybierz pozycję "Kilogramy" z listy dostępnych nazw komórek. Dzięki temu szybko zaznaczysz pola A10:A23:

  K

 6. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL zaznacz komórki B10:H23, a następnie I10:I23 i wreszcie J10:J23. Powinieneś mieć teraz zaznaczone cztery obszary komórek tak, jak na rysunku poniżej: 7. Aby dodać zewnętrzne obramowanie do każdego z zaznaczonych obszarów komórek kliknij w przycisk Obramowanie na pasku narzędzi: 8. Teraz zaznacz komórki od J24 do J26. Kliknij w strzałkę obok przycisku Obramowanie i z listy dostępnych typów obramowań wybierz pozycję Wszystkie krawędzie (druga w trzecim wierszu). Doda to obramowania dookoła wszystkich czterech komórek w zaznaczonym obszarze: 9. Aby upewnić się, że pracownicy firmy Imbryk nie będą wprowadzali danych do komórek zawierających formuły (po wypiciu dużych ilości herbaty i kawy są oni zdolni do wszystkiego...) sformatujemy je w inny (mało apetyczny) sposób. W polu nazwy wpisz J10:J27 (to szybki sposób zaznaczania dużych obszarów komórek)  kliknij strzałkę obok przycisku Kolor wypełnienia i wybierz kolor (na przykład) bladoniebieski: 10. Kliknij w przycisk Podgląd wydruku. Teraz widać, że nasza faktura nie mieści się w całości na stronie. Kliknij w przycisk Marginesy i przeciągnij linie oznaczające prawy i lewy margines tak, aby zmniejszyć je oba do 0,5 cm: 11. Teraz kliknij w przycisk Ustawienia i zaznacz opcję Wyśrodkuj na stronie w poziomie: 12. Zamknij okno podglądu wydruku (przycisk Zamknij :-). Zaznacz komórki I10:J26 i wybierz polecenie Komórki z menu Format:  wybierz pozycję "Liczbowe" na liście kategorii, sprawdź, czy w polu "Miejsca dziesiętne" wyświetlona jest cyfra 2, a następnie zaznacz opcję "Użyj separatora 1000 ()": 13. Wszystkie liczby z kolumn "Cena" i "Wartość" zostały sformatowane zgodnie z Twoimi zaleceniami. Zaznacz teraz komórkę J24, a następnie trzymając wciśnięty klawisz CTRL w komórkę J27.  Kliknij w dowolną z zaznaczonych komórek prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Formatuj komórki z menu podręcznego:  wybierz pozycję "Walutowe", dwa miejsca dziesiętne i "zł" jako symbol walutowy: 14. Zaznacz komórki A10:A23 i sformatuj je przy użyciu formatu niestandardowego wpisując w polu "Typ" 0\ "kg" (uwaga: to jest zero, a nie litera O): 15. Ostatnim punktem programu jest zmuszenie Excela, aby nie wyświetlał zer tam, gdzie nie wpisywaliśmy żadnych danych. W tym celu wybierz polecenie Opcje w menu Narzędzia i "odhacz" opcję Wartości zerowe: