Arkusz kalkulacyjny Excel

Organizowanie i podsumowywanie danych

Sortowanie i podsumowywanie danych

 1. W tym ćwiczeniu utworzymy podsumowanie spisu towarów znajdujących się w magazynie firmy Imbryk. Ściągnij, zapisz na swoim dysku a następnie otwórz w programie Excel następujący plik. Przed wykonaniem podsumowania zawartych w nim danych musimy je uprzednio posortować. W tym celu zaznacz dowolną komórkę w spisie towarów, a następnie wybierz polecenie Sortuj z menu Dane:  Ustaw następujące opcje w oknie dialogowym "Sortowanie":  I wciśnij klawisz OK. Twoje dane powinny zostać posortowane w następujący sposób:  Uwaga: Można sprawdzić, że taki sam efekt można uzyskać wykonując kolejno trzy pojedyncze sortowania. Według wartości:  kraju pochodzenia:  i wreszcie według kategorii:  Zauważ, że kolejność tych sortowań jest odwrotna do kolejności w pierwszym oknie dialogowym... Spostrzeżenie to wskazuje na sposób w jaki należałoby sortować dane według więcej niż trzech kluczy.

 2. Po posortowaniu danych możemy obliczyć sumy wartości towarów pochodzących z poszczególnych krajów. Wybierz polecenie Sumy pośrednie z menu Dane:  i ustaw następujące opcje:  Powinieneś otrzymać następujący wynik podsumowujący sumę wartości towarów pochodzących z każdego z krajów z podziałem na kawę i herbatę (zauważ, że np. dla Indii została obliczona oddzielnie suma wartości herbaty i kawy). Na końcu listy została również dodana suma całkowita: 3. Dodamy teraz jeszcze do naszej listy podsumowanie wartości wszystkich herbat i wszystkich kaw. Wybierz ponownie polecenie Sumy pośrednie z menu Dane i kliknij w przycisk Usuń wszystko. Wybierz jeszcze raz to polecenie aby dodać sumy pośrednie do pola "Kategoria":  Powinieneś zobaczyć podsumowanie wartości wszystkich herbat i wszystkich kaw:  Dodajmy znów sumy według krajów. Wywołaj ponownie okno dialogowe "Sumy pośrednie" i zaznacz sumowanie według kraju pochodzenia. Pamiętaj o zlikwidowania zaznaczenia opcji "Zamień bieżące sumy pośrednie":  Efektem końcowym są sumy pośrednie o dwóch poziomach (a właściwie trzech, jeśli wliczymy też sumę całkowitą): 4. Zarząd firmy Imbryk pragnie poznać jedynie dane sumaryczne. Aby ukryć zbędne szczegóły kliknij przycisk oznaczony cyfrą 2. Pokazane zostaną jedynie sumy wartości herbat i kaw oraz suma całkowita:  Klikając w przycisk oznaczony cyfrą 3 można dodatkowo wyświetlić jeszcze sumy wartości herbat i kaw z poszczególnych krajów. To powinien zrozumieć nawet najgłupszy menedżer:  Załóżmy, że zainteresowały nas nagle szczegóły dotyczące kawy z Gwatemali. Klikając w przycisk + obok nazwy tego kraju (wiersz 33) można je wyświetlić:  A następnie znowu ukryć klikając w przycisk - w tym samym wierszu (który zdążył się już przesunąć w dół).