Arkusz kalkulacyjny Excel

Organizowanie i podsumowywanie danych

Filtrowanie danych

 1. Ściągnij, zapisz na swoim dysku a następnie otwórz w programie Excel plik zawierający aktualny spis towarów znajdujących się w magazynie firmy Imbryk. Chcemy sprawdzić, czy mamy jakieś gatunki kawy (lub herbaty) pochodzącej z Meksyku. Do wyszukania odpowiednich rekordów (wierszy) użyjemy Autofiltru. Wybierz polecenie Filtr z menu Dane i wskaż punkt Autofiltr:  Kliknij w strzałkę obok etykiety "Kraj pochodzenia" i wybierz "Meksyk":  Oto efekt (mamy trzy rodzaje kawy z Meksyku):  Aby zlikwidować działanie Autofiltru wybierz "Wszystkie": 2. Teraz zastosujemy Autofiltr do znalezienia 7 najtańszych gatunków kawy. Najpierw ograniczymy wyszukiwanie do kawy wybierając pozycję "kawa" z menu "Kategoria: (rekordy dotyczące herbaty zostaną ukryte):  Następnie wybierzemy punkt "10 pierwszych" z menu "Cena":  i zmienimy ustawienia na 7 dolnych elementów:  Okazuje się, że z powodu ostrej konkurencji 9 najtańszych gatunków kawy ma tą samą cenę. Excel nie wiedział jak wybrać spośród nich 7 (Excel nie zna się na kawie) i dlatego też wyświetlił listę składającą się z tych 9 elementów. 3. W podobny sposób można wyszukać produkty o cenach od 60 do 90 zł za kilogram. Zlikwiduj poprzednie ustawienia Autofiltra tak, aby znowu wyświetlane były wszystkie rekordy. Wybierz polecenie "Inne" z menu "Cena":  i ustaw następujące opcje:  Okazuje się, że tylko jeden gatunek herbaty spełnia ten warunek: 4. Następnym krokiem jest obliczenie średniej ceny herbaty z Chin. Użyj Autofiltra do wyświetlenia jedynie rekordów dotyczących chińskiej herbaty. Zaznacz kolumnę przechowującej ceny (kolumna E). Zobacz co wyświetla pole Automatyczne obliczanie u dołu ekranu (na ogół jest to suma). Jeśli jest to coś innego niż średnia, to kliknij w niego prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią funkcję: 5. Spróbujemy teraz wstawić obliczoną średnią cenę do komórki E41. W tym celu przejdź do tej komórki i kliknij w przycisk Autosumowanie na pasku narzędziowym, a następnie klawisz ENTER:  Do komórki E41 została wstawiona funkcja SUMY.POŚREDNIE, a nie SUMA, bo sumowane komórki były wcześniej filtrowane. Aby liczyć średnią zamiast sumy kliknij dwukrotnie w komórkę E41 i zastąp liczbę 9 (tajny kod operacji SUMA) na 1 (tajny kod operacji średnia):  Przeciągnij uchwyt Autowypełnienia w lewo, aby obliczać również średni koszt:  Zmień "Kraj pochodzenia" na "Indie" i sprawdź, czy średnie nadal obliczane są prawidłowo: 6. Na koniec policzmy jeszcze całkowitą ilość herbaty w magazynie. Tym razem nie będziemy używać filtrowania (wyłącz wszystkie ustawione poprzednio filtry). Zamiast tego wykorzystamy funkcję SUMA.JEŻELI. Przejdź do komórki I2 i wstaw wywołanie tej fukcji:  Jako argumenty podaj: kolumnę B (badamy kategorię towaru), słowo "herbata" (interesuje nas ilość herbaty) i kolumnę F (sumujemy ilość towaru):  Jako ostatnie zadanie sprawdź jeszcze, że zastosowanie funkcji SUMY.POŚREDNIE dałoby ten sam wynik: