Arkusz kalkulacyjny Excel

Realizowanie podstawowych działań

Pisanie formuł

 1. Zapisz na pulpicie następujący plik (wskazówka: kliknij w słowo plik prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zapisz element docelowy jako): 2. Otwórz ściągnięty plik w programie Excel. Wpisz w odpowiednich komórkach dane klienta i wstaw dzisiejszą datę (wskazówka: możesz wstawić datę wciskając jednocześnie klawisze CTRL i ;(średnik)): 3. Przejdź do komórki A10. Wpisz "=5+5" i wciśnij klawisz ENTER. Do komórki A10 powinien zostać wstawiony wynik działania, zaś punkt wstawiania znajdzie się w komórce A11 poniżej. Wstaw tam formułę "=3*5". Zakończ ten punkt wpisując "=100/2" w komórce A12: 4. W komórkach B10:B12 wpisz nazwy zamówionych towarów, zaś w komórkach I10:I12 ich ceny:   

 5. Przejdź do komórki J10. Napisz "=", a następnie kliknij w komórkę A10, aby wstawić jej adres do formuły. Wpisz teraz "*" i kliknij w komórkę I10. Powinieneś wstawić wzór "=A10*I10", czyli cena całkowita herbaty Keemun jest równa cenie pojedynczej paczki pomnożonej przez liczbę zamawianych paczek: 6. Można powtórzyć powyższe operacje, aby obliczyć ceny herbaty Darjeeling i kawy Kona. Na szczęście istnieje prostszy sposób na automatyczne powielenie formuły J10=A10*I10 na wiersze o numerach od 11 do 23. Kliknij w komórkę J10, złap za mały czarny kwadrat w prawym dolnym rogu ramki i przeciągnij go aż do wiersza 23:   Sprawdź czy np. w komórce J21 został wstawiony wzór A21*I21:   

 7. Przejdź do komórki J24 (pozycja Razem) i kliknik w przycisk autosumowanie, aby wstawić sumę cen wszystkich towarów (Excel sam zgadnie zakres sumowania od J10 do J23): 8. Nadamy teraz nazwy komórkom od J24 do J26. Można je będzie wykorzystywać w formułach zamiast adresów. W tym celu zaznacz komórki I24:J26, a następnie wybierz polecenie Utwórz z podmenu Nazwa menu Wstaw:
  wybierz "Lewa kolumna" (dzięki temu nazwy komórek J24:J26 zostaną utworzone na podstawie etykiet tekstowych z komórek I24:I26): 9. Przejdź do komórki J26 (nosi ona teraz nazwę "Podatek"). Aby obliczyć kwotę należnego podatku wpisz "=0,22*" i kliknij w komórkę J24, a następnie wciśnij klawisz ENTER. Powinna pojawić się formuła "=0,22*Razem": 10. Przejdź do komórki J27 ("Do zapłaty"). Wpisz "=", a następnie z listy dostępnych funkcji wybierz SUMA:  Kliknij w komórkę J24 ("Razem"), wciśnij klawisz TAB, kliknij w komórkę J25 ("Pakowanie i wysyłka"), wciśnij klawisz TAB i wreszcie kliknij w komórkę J26 ("Podatek"): 11. Założymy teraz, że każda paczka herbaty albo kawy waży 1 kg. Zaznacz zakres A10:A23 i w polu nazwy wpisz "kilogramy" i wciśnij klawisz ENTER (jest to bardziej ogólny sposób nazywania komórek bądź ich zakresów): 12. Teraz pozostało już tylko obliczyć koszty pakowania i wysyłki (komórka J25). Zależą one od wagi przesyłki, więc musimy użyć funkcji JEŻELI:  i wpisz następujące dane (jeśli masa przesyłki jest mniejsza od 25 kg to koszty przesyłki wynoszą 30 zł, w przeciwnym przypadku musimy zapłacić 60 zł): 13. Zmniejsz do 5 kg ilości herbaty Darjeeling i kawy Kona, aby sprawdzić, czy ulegną zmianie koszty wysyłki (i koszt całkowity):